วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #630 ::  QA-ประชุมซ้อมตรจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ จัดประชุมซ้อมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 25598  เวลา 9.00 -13.00 น.  ณ ห้องประชุม CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยฯ   โดย ดร.สุวภรณ์ แดนดี  ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพฯ เป็นประธานในการประชุมฯ ดังกล่าว  

กิจกรรมวันที่ :: 12 กรกฎาคม 59
ประกาศ่ :: 12 กรกฎาคม 59 [18:41:02]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::