วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #629 ::  บรรยายธรรมเรื่อง ธรรมะกับการทำงาน โดย พระอธิการอุเทน กัลยาโล เจ้าอาวาสวัดป่ามณีรัตน์
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     โครงการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย พระอธิการอุเทน กัลยาโล เจ้าอาวาสวัดป่ามณีรัตน์)
กิจกรรมวันที่ :: 7 กรกฎาคม 59
ประกาศ่ :: 12 กรกฎาคม 59 [14:32:59]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::