วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #624 ::  พิธีขอขมาและส่งร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2559
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    
กิจกรรมวันที่ :: 26 พฤษภาคม 59
ประกาศ่ :: 26 พฤษภาคม 59 [16:00:37]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::