วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #620 ::  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอบลราชธานี ในระยะ 5 ปี
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอบลราชธานี ในระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 ณ อาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2559 โดยวิทยากร : ดร.สัญญา เศรษฐพิทยากุล
กิจกรรมวันที่ :: 25 เมษายน 59
ประกาศ่ :: 1 พฤษภาคม 59 [12:34:29]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ ::