วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #615 ::  งานปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ก่อนขึ้นชั้นคลินิก
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     งานปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ก่อนขึ้นชั้นคลินิก วันที่ 22 มีนาคม 2559
กิจกรรมวันที่ :: 25 มีนาคม 59
ประกาศ่ :: 25 มีนาคม 59 [16:56:17]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::