วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #614 ::  โครงการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     โครงการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2559 ณ วัดป่าบุณล้อม อำเภอสว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมวันที่ :: 16 มีนาคม 59
ประกาศ่ :: 16 มีนาคม 59 [11:47:28]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::เกียรติศักดิ์ ศรีลาพัฒน์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::