วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #599 ::  การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่6/2558
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่6/2558 วันที่ 2 ตุลาคม 2558
กิจกรรมวันที่ :: 2 ตุลาคม 58
ประกาศ่ :: 6 ตุลาคม 58 [15:21:42]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::