วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #593 ::  ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ "เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 6
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ "เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558
กิจกรรมวันที่ :: 19 สิงหาคม 58
ประกาศ่ :: 19 สิงหาคม 58 [16:07:07]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::