วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #582 ::  ผู้อำนายการบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เยี่ยมชมการดำเนินงานวิทยาลัยฯ
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ผู้อำนายการบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  เยี่ยมชมการดำเนินงานวิทยาลัยฯ
กิจกรรมวันที่ :: 18 มีนาคม 58
ประกาศ่ :: 18 มีนาคม 58 [15:32:03]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::เกียรติศักดิ์ ศรีลาพัฒน์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::