วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #577 ::  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มอบกระเช้าปีใหม่แก่อธิการบดีและคณบดีคณะต่างๆ
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มอบกระเช้าปีใหม่แก่อธิการบดีและคณบดีคณะต่างๆ
กิจกรรมวันที่ :: 18 มีนาคม 58
ประกาศ่ :: 18 มีนาคม 58 [12:55:49]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::เกียรติศักดิ์ ศรีลาพัฒน์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::