วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #573 ::  กิจกรรมวันมหิดล 2557
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันมหิดล โดยได้รับเกียรตจาก ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งแขกจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกร่วมในงานพิธีอย่างคับคั่ง
กิจกรรมวันที่ :: 24 กันยายน 57
ประกาศ่ :: 24 กันยายน 57 [16:29:37]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ ::