วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #571 ::  ตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ ณ อาคารวิจัยทางการแพทย์
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ ณ อาคารวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 4 กันยายน 2557
กิจกรรมวันที่ :: 4 กันยายน 57
ประกาศ่ :: 16 กันยายน 57 [11:05:36]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ ::