วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #559 ::  QA-ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับกลุ่มวิชา ปีการศึกษา 2556
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกลุ่มวิชา ปีการศึกษา 2556 โดยมี ผศ.ดร.จันทร์ฉาย กรรภิรมย์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ พร้อมด้วยทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกลุ่มวิชา (วิทย์-เทคโน-สุขภาพ) ในวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2557
กิจกรรมวันที่ :: 24 มิถุนายน 57
ประกาศ่ :: 30 กรกฎาคม 57 [10:38:21]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::