วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #558 ::  ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจากประเทศเวียตนาม
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจากประเทศเวียตนาม เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน
กิจกรรมวันที่ :: 18 มิถุนายน 57
ประกาศ่ :: 18 มิถุนายน 57 [11:00:27]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ ::