วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #557 ::  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
กิจกรรมวันที่ :: 12 มิถุนายน 57
ประกาศ่ :: 18 มิถุนายน 57 [10:58:14]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ ::