วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #552 ::  การแข่งขันกอล์ฟการกุศล UBU Charity 2014 วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การแข่งขันกอล์ฟการกุศล UBU Charity 2014 วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อระดมทุนเพื่อสร้างราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดาและสมเด็จย่า และร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมวันที่ :: 30 มีนาคม 57
ประกาศ่ :: 1 เมษายน 57 [13:48:52]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ ::