วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #551 ::  QA-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)จาก สมศ.
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม(พ.ศ..2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  หรือ สมศ.  ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

กิจกรรมวันที่ :: 26 มีนาคม 57
ประกาศ่ :: 26 มีนาคม 57 [08:52:53]
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::