วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #549 ::  นักศึกษาแพทย์ร่วมทำกิจกรรมก่อนเข้าฝึกกรรมฐานและสุนทรียสนทนา ณ วัดป่าบุญล้อม (สาขาวัดหนองป่าพง)
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     นักศึกษาแพทย์ร่วมทำกิจกรรมก่อนเข้าฝึกกรรมฐานและสุนทรียสนทนา ณ วัดป่าบุญล้อม (สาขาวัดหนองป่าพง) อำเภอสว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2557
กิจกรรมวันที่ :: 20 มีนาคม 57
ประกาศ่ :: 20 มีนาคม 57 [14:19:32]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ ::