วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #547 ::  ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ มอบวุฒิบัตรที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ศูนย์พัฒนาเด็ก ได้รับเกียรติจาก ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มาเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล และมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาที่มีจิตอาสาช่วยเหลืองานศุนย์พัฒนาเด็ก
กิจกรรมวันที่ :: 13 มีนาคม 57
ประกาศ่ :: 13 มีนาคม 57 [13:30:16]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สายชล จันผกา  อีเมล์ ::   วันที่ ::