วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #546 ::  พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    
กิจกรรมวันที่ :: 10 มีนาคม 57
ประกาศ่ :: 11 มีนาคม 57 [13:36:01]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ ::