วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #540 ::  โครงการมหาวิทยาลัยปอดสะอาด
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับโครงการนำร่องจังหวัดอุบลราชธานีปลอดบุหรี่ อบรมแกนนำรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วัฒนา พรรณพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว
กิจกรรมวันที่ :: 6 กุมภาพันธ์ 57
ประกาศ่ :: 6 กุมภาพันธ์ 57 [11:25:03]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สายชล จันผกา  อีเมล์ ::   วันที่ ::