วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #536 ::  ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ เปิดงานปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็ก
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ศูนย์พัฒนาเด็ก ได้รับเกียรติจาก ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มาเป็นประธานเปิดงานปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็ก บริเวณลานกิจกรรมของศูนย์ฯ
กิจกรรมวันที่ :: 26 ธันวาคม 56
ประกาศ่ :: 27 ธันวาคม 56 [10:08:32]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สายชล จันผกา  อีเมล์ ::   วันที่ ::