วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #530 ::  ขอแสดงความยินดีกับผู้รับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลรัตนโนบล
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ขอแสดงความยินดีกับผู้รับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลรัตนโนบล ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมวันที่ :: 17 ธันวาคม 56
ประกาศ่ :: 18 ธันวาคม 56 [10:12:48]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สายชล จันผกา  อีเมล์ ::   วันที่ ::