วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #529 ::  ปฐมนิเทศอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 4
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

ปฐมนิเทศอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 4  ณ ห้อง cmp401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

 

 

 

กิจกรรมวันที่ :: 15 พฤศจิกายน 56
ประกาศ่ :: 15 พฤศจิกายน 56 [11:07:24]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ ::