วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #528 ::  ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4   ณ ห้อง cmp101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดย อาจารย์สมเจตน์ ทองดำ

กิจกรรมวันที่ :: 15 พฤศจิกายน 56
ประกาศ่ :: 15 พฤศจิกายน 56 [11:04:59]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ ::