วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #526 ::  QA-ประชุมตรวจเยี่ยม ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 โดยมี ศ. (เกียรติคุณ) พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ และคณะ  ได้เข้าตรวจเยี่ยม และพบปะผู้บริหารวิทยาลัยฯ  ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2556  เวลา 14.00 น. ชั้น 4  วิทยาลัยฯ

กิจกรรมวันที่ :: 28 สิงหาคม 56
ประกาศ่ :: 26 กันยายน 56 [14:11:54]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::