วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #525 ::  พิธีรับโครงกระดูก รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี เพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

พิธีรับโครงกระดูก รศ.ดร.สมจิตต์  ยอดเศรณี เพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

กิจกรรมวันที่ :: 24 กันยายน 56
ประกาศ่ :: 24 กันยายน 56 [16:39:31]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ ::