วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #524 ::  กิจกรรมงานวันมหิดล งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2556
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมวันที่ :: 24 กันยายน 56
ประกาศ่ :: 24 กันยายน 56 [16:35:23]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ ::