วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #523 ::  ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 22 อุบลราชธานี
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

โครงการบริการวิชาการ : ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 22 อุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน พ.ศ. 2556

 

กิจกรรมวันที่ :: 3 กันยายน 56
ประกาศ่ :: 12 กันยายน 56 [15:45:09]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ ::