วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #522 ::  โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 22 อุบลราชธานี
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

อบรมโครงการบริการวิชาการ : โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 22 อุบลราชธานี

จัดอบรมแกนนำในวันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องบุษราคัม ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี

กิจกรรมวันที่ :: 4 กรกฎาคม 55
ประกาศ่ :: 12 กันยายน 56 [15:36:31]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ ::