วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #520 ::  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2556 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2556 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556

กิจกรรมวันที่ :: 19 สิงหาคม 56
ประกาศ่ :: 23 สิงหาคม 56 [15:07:42]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ ::