วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #519 ::  QA-ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 โดยมี ศ. (เกียรติคุณ) พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ และคณะ  ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ  ในวันที่   25 – 26 มิถุนายน  2556  

กิจกรรมวันที่ :: 25 มิถุนายน 56
ประกาศ่ :: 23 สิงหาคม 56 [11:15:00]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::