วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #518 ::  ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ เป็นตัวแทนคณะร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน IT DAY@OCN 2013
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ เป็นตัวแทนคณะร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน IT DAY @OCN 2013 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุทิศ อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว บริเวณชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมวันที่ :: 12 มิถุนายน 56
ประกาศ่ :: 13 มิถุนายน 56 [08:17:21]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สายชล จันผกา  อีเมล์ ::   วันที่ ::