วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #471 ::  พิธีมอบเสื้อกราวน์นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     พิธีมอบเสื้อกราวน์นักศึกษาแพทย์  ชั้นปีที่  3
กิจกรรมวันที่ :: 4 เมษายน 55
ประกาศ่ :: 4 เมษายน 55 [14:42:43]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::เกียรติศักดิ์ ศรีลาพัฒน์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::