วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #460 ::  QA-ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัย
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัย ในวันที่ 9 พ.ย.2554  เวลา  12.00 น.เป็นต้นไป  ณ ห้อง CMP 412  ชั้น 4 วิทยาลัยฯ

วัตถุประสงค์เพื่อ  วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง วิทยาลัย งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

โดยประธานการประชุม คือ อาจารย์ปัณฑิตา สุขุมาลย์  และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง  โดยมีมติให้ดำเนินการประจำเพื่อวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย งวดปีงบประมาณ พ.ศ.2555

กิจกรรมวันที่ :: 9 พฤศจิกายน 54
ประกาศ่ :: 10 พฤศจิกายน 54 [08:41:34]
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::