วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #455 ::  คณาจารย์และบุคลากร เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะแพทย์ฯ มทส.และ มข.(วันที่สอง)
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     วันที่ 7 ตุลาคม 2554 เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คณะแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
กิจกรรมวันที่ :: 7 ตุลาคม 54
ประกาศ่ :: 10 ตุลาคม 54 [10:11:12]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สายชล จันผกา  อีเมล์ ::   วันที่ ::