วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #454 ::  คณาจารย์และบุคลากร เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะแพทย์ฯ มทส.และ มข.(วันแรก)
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     วันที่ 6 ตุลาคม 2554 เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คณะแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
กิจกรรมวันที่ :: 6 ตุลาคม 54
ประกาศ่ :: 10 ตุลาคม 54 [10:08:39]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สายชล จันผกา  อีเมล์ ::   วันที่ ::