วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #453 ::  ทำบุญอาจารย์ใหญ่ ๕๔
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ทำบุญอาจารย์ใหญ่ ๕๔ บริเวณอาคารคณะศิลปประยุกต์ฯ(วิทยาลัยแพทย์ฯ หลังเก่า)
กิจกรรมวันที่ :: 18 กันยายน 54
ประกาศ่ :: 18 กันยายน 54 [09:18:37]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สายชล จันผกา  อีเมล์ ::   วันที่ ::