วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #449 ::  สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดกลยุทธ์ พ.ศ.2555-2559 สู่หน่วยงานและโรงพยาบาลหลัก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กิจกรรมวันที่ :: 15 สิงหาคม 54
ประกาศ่ :: 16 สิงหาคม 54 [16:01:14]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ ::