วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #433 ::  นักศึกษาแสดงมุทิตาจิตต่อร่างอาจารย์ใหญ่
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     นักศึกษาแสดงมุทิตาจิตต่อร่างอาจารย์ใหญ่
กิจกรรมวันที่ :: 14 มิถุนายน 54
ประกาศ่ :: 14 มิถุนายน 54 [09:45:58]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::เกียรติศักดิ์ ศรีลาพัฒน์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::