วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #432 ::  การประชุมเพื่อตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มวิชา ปี 2554
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การประชุมเพื่อตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มวิชา  ปี  2554
กิจกรรมวันที่ :: 14 มิถุนายน 54
ประกาศ่ :: 14 มิถุนายน 54 [09:40:24]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::เกียรติศักดิ์ ศรีลาพัฒน์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::