วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #425 ::  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ครั้งที่1/2554
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     วิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ครั้งที่1/2554   ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.00-18.00 น. ณ ห้อง CMP412 ชั้น4  วิทยาลัยฯ   โดย รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม ตำแหน่ง คณบดี เป็นประธานการประชุม  วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการควบคุม การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยายฯ ปีการศึกษา 2553 (รอบ 9 เดือน) 
กิจกรรมวันที่ :: 24 กุมภาพันธ์ 54
ประกาศ่ :: 25 กุมภาพันธ์ 54 [15:11:01]
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::