วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #423 ::  นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานที่สถานีกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองวารินชำราบ
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     อาจารย์สง่าทับทิมหิน อาจารย์ปวีณา ลิมปิทีปราการ และ อ.ลักษณีย์ บุญขาว นำคณะนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานที่สถานีกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีวิทยากรคือ ท่านผอ.รุ่งนภา หนองทับฮี (ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ให้การต้อนรับ และพาศึกษาดูงานในบริเวณพื้นที่เป็นอย่างดี
กิจกรรมวันที่ :: 27 มกราคม 54
ประกาศ่ :: 8 กุมภาพันธ์ 54 [15:44:24]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ปวีณา ลิมปิทีปราการ  อีเมล์ :: pawena.l@ubu.ac.th  วันที่ ::