วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #421 ::  นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 55 คน เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา

กิจกรรมวันที่ :: 21 มกราคม 54
ประกาศ่ :: 25 มกราคม 54 [15:43:24]
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ปวีณา ลิมปิทีปราการ  อีเมล์ :: pawena.l@ubu.ac.th  วันที่ ::