วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #420 ::  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเยี่ยมชมกิจกรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเยี่ยมชมกิจกรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ
กิจกรรมวันที่ :: 22 ธันวาคม 53
ประกาศ่ :: 22 ธันวาคม 53 [12:12:02]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::เกียรติศักดิ์ ศรีลาพัฒน์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::