วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #417 ::  งานพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัตรแก่บัณฑิต ปี 2553
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     งานพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัตรแก่บัณฑิต  ปี 2553
กิจกรรมวันที่ :: 21 ธันวาคม 53
ประกาศ่ :: 21 ธันวาคม 53 [16:19:34]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::เกียรติศักดิ์ ศรีลาพัฒน์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::