วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #414 ::  กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 วันที่ 19 -21 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ นครนายก
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์  ครั้งที่ 29     วันที่  19 -21  พฤศจิกายน   2553        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตองครักษ์  นครนายก    โดยนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับรางวัลดังนี้

1. ประเภทฟุตบอลหญิง   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

2. ประเภทบาสเก็ตบอลหญิง   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

3.ประเภทสแตนด์เชียร์    ได้รับรางวัลที่  4

4. ประเภทเชียร์ลีดเดอร์  ได้รับรางวัลที่  2

กิจกรรมวันที่ :: 25 พฤศจิกายน 53
ประกาศ่ :: 25 พฤศจิกายน 53 [13:14:40]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::เวนิจ หงษา  อีเมล์ ::   วันที่ ::