วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #413 ::  โครงการอบรมธรรมะ โดย พระอาจารย์ ชยสาโร ภิกขุ
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     โครงการอบรมธรรมะ  โดย พระอาจารย์ ชยสาโร ภิกขุ
กิจกรรมวันที่ :: 12 พฤศจิกายน 53
ประกาศ่ :: 12 พฤศจิกายน 53 [11:00:57]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::เกียรติศักดิ์ ศรีลาพัฒน์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::