วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #410 ::  คณะเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากประเทศลาวเข้าศึกษาดูงานการพัฒนางานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานระบาดวิทยา
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

คณะเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เข้าศึกษาดูงานการพัฒนางานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานระบาดวิทยา และอนามัยชุมชน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00-15.00 น. ที่ผ่านมานั้น งานวิจัยและบริการวิชาการได้ให้การต้อนรับและแนะนำรายละเอียดของการทำงานระบบสารสนเทศภูมิสาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข และผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการพัฒนางานระบบสารสนเทศภูมิสาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมวันที่ :: 27 ตุลาคม 53
ประกาศ่ :: 11 พฤศจิกายน 53 [10:49:56]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::วัชรพงษ์ แสงนิล  อีเมล์ :: wacharapong_s@yahoo.com  วันที่ ::