วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #408 ::  ประเพณีทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2553
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ประเพณีทำบุญอาจารย์ใหญ่  ประจำปี  2553
กิจกรรมวันที่ :: 23 กันยายน 53
ประกาศ่ :: 23 กันยายน 53 [09:55:42]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::เกียรติศักดิ์ ศรีลาพัฒน์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::